Kada se vozite Big Marlinom, u podvodnom parku možete vidjeti i kip Sv. Kvirina. Zašto smo se odlučili upravo za njegov kip?

Kvirin je svetac Rimokatoličke Crkve, bio je biskup u Sisciji i mučenik, a danas je zaštitnik Krčke i Sisačke biskupije.  Za vrijeme progona cara Dioklecijana, sklonio se iz Siscije, ali je uskoro uhićen i odveden u Sabarij, današnji Sambotel u Mađarskoj, gdje ga je namjesnik Amnecij, pokušao nagovoriti da se odrekne svoje kršćanske vjere. Kad je Kvirin, odlučno odbio, namjesnik ga je osudio na smrt. Vezali su mu mlinski kamen o vrat i s mosta ga bacili u rijeku Sibaris. Tada se dogodilo čudo. Biskup je ostao na vodi i hrabrio svoje vjernike da se ne boje.

Rekao im je: “Sad tek u pravom smislu izvršavam svoju svećeničku službu, kad ću samoga sebe prinijeti za žrtvu Bogu.” Pomolio se i onda potonuo. Kršćani su pronašli njegovo tijelo i časno ga pokopali. Za vrijeme provale Huna, kršćani su preko Zadra i Ancone, prenijeli njegove relikvije u Rim, u katakombe uz crkvu sv. Sebastijana. Godine 1140. prenesene su u crkvu Majke Božje preko Tibera, gdje su i danas. Kasnije je nad grobom sagrađena bazilika.
Blagdan mu se obilježava 4. Lipnja, a slavi se i u Krku gdje je sagrađena i crkva Sv. Kvirina te je danas dio cjeline katedralnog kompleksa.

Više o crkvi…

PRATITE NAS